Angulimala

Pada tahun ke dua puluh setelah mendapat Peneragan Agung, Sang Buddha menaklukkan seorang penyamun ganas bernama Angulimala. Kisahnya adalah sebagai berikut :

Angulimala adalah anak seorang penasehat raja negara Kosala. Ayahnya bernama Bhaggava dan ibunya Mantani. Nama aslinya adalah Ahimsaka. Hari ia dilahirkan, semua senjata di seluruh negeri, termasuk yang ada di istana, mengeluarkan cahaya gemerlapan. Raja menjadi takut sekali dan keesokan harinya memanggil penasehatnya untuk ditanyakan tentang sebab mengapa semua senjata mengeluarkan cahaya.

Bhaggava menjawab, “Istriku baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki, Baginda.”

Raja Kosala bertanya, “Tetapi, mengapa senjata-senjata itu lalu mengeluarkan cahaya gemerlapan?”

“Baginda, anakku itu kelak akan menjadi seorang penyamun, seorang penyamun yang luar biasa.”

Kembali Raja bertanya, “Apakah ia akan merampok seorang diri atau dengan berkawan?”

Bhaggava menjawab, “ Ia akan bekerja seorang diri, Baginda.”

Raja kemudian berkata, “Kalau begitu, kenapa kita tidak sekarang saja membunuhnya?”

Bhaggava menjawab, “Karena ia akan bekerja seorang diri, maka kita akan dengan mudah dapat menangkapnya.”

Ketika Ahimsaka mencapai umur untuk bersekolah, maka ayahnya mengirimnya ke sebuah sekolah di Takkasila. Ahimsaka merupakan murid yang terkuat, terpintar dan juga yang terpatuh dari semua murid di sekolah tersebut.

Karena itu anak-anak yang lain merasa iri hati kepada Ahimsaka.

Mereka sedikit demi sedikit menghasut guru mereka, sehingga akhirnya guru tersebut juga membenci Ahimsaka.

Setelah selesai belajar di sekolah tersebut, gurunya memanggil Ahimsaka dan berkata, “Sekarang engkau sudah tamat belajar di sekolah ini, tetapi sebelum engkau pulang, terlebih dahulu engkau harus membayar uang sekolah kepadaku.”

“Berapakah yang harus kubayar, Guru?”

“Engkau tidak usah membayar dengan uang. Cukup, jika engkau memberiku seribu buah jari tangan kanan manusia,” jawab gurunya.

Meskipun hal ini sangat sulit sekali, namun sebagai murid yang sangat patuh, Ahimsaka berjanji kepada gurunya untuk melaksanakan apa yang diminta oleh gurunya. Sebelum pergi, gurunya kembali berpesan, “Ingat, jangan membawa dua buah jari tangan dari orang yang sama.”

Sampai hari itu Ahimsaka belum pernah menyakiti orang lain dan karena itu ia tidak tahu bagaimana harus memotong jari orang. Karena ingin mematuhi perintah gurunya, maka Ahimsaka membawa pedangnya dan pergi ke hutan Jalini di negara Kosala. Di hutan itu ia mencegat para pelancong yang lewat, membunuhnya dan mengambil jari tangan kanannya. Sesudah itu ia membuat kalung dari jari-jari tersebut dan menggantung kalung itu di lehernya. Karena kalung dari jari-jari tersebut, ia kemudian mendapat nama baru sebagai Angulimala (Anguli = jari, mala = kalung).

Sekarang Angulimala menjadi seorang pembunuh yang kejam yang ditakuti. Kalau ingin melewati hutan Jalini, para pedagang atau pelancong jalan berkelompok, berdua, berempat, bersepuluh, berdua puluh, dan bertiga puluh. Tetapi, begitu mereka mendengar, “Aku Angulima, jangan lari!” Mereka menggigil dan gemetaran, dan tidak dapat melarikan diri lagi. Dengan mudah Angulimala membunuh orang-orang tersebut dan memotong jari tangan kanannya. Karena itu tidak ada lagi orang yang berani lewat hutan tersebut.

Angulimala kemudian memindahkan tempat kerjanya dan di tempat yang baru ia kembali mencegat dan membunuh orang yang lewat.

Karena itu, Raja Kosala mempersiapkan tentara yang besar untuk menangkap Angulimala. Ibunya, Mantani, mendengar tentang persiapan yang dilakukan Raja Kosala, ia berkata kepada suaminya, “Anak kita yang tercinta sekarang telah menjadi seorang pembunuh. Sekarang Raja sedang membuat persiapan untuk menangkap dan membunuhnya. Apakah kamu tidak dapat pergi menemui anak kita dan membujuknya supaya berhenti membunuh?”

“Istriku tercinta, anak itu sekarang sudah terlalu ganas. Ia mungkin sudah berubah seluruhnya dan kalau aku pergi menemuinya, mungkin aku pun akan dibunuhnya. Aku tidak mau mati percuma.”

Tetapi ibunya adalah seorang wanita yang halus budi pekertinya dan mempunyai hati yang baik. Apalagi ia mencintai anaknya lebih dari dirinya sendiri. Ia pikir, “Aku harus pergi seorang diri ke hutan untuk menyelamatkan anakku.” Kemudian ia berjalan pergi ke hutan dengan membawa bekal makanan seperlunya.

Ketika itu Angulimala sudah membunuh 999 orang. Berbulan-bulan lamanya ia berada di hutan tanpa memperoleh cukup makanan, tidur, mandi, dan pakaian yang bersih. Badannya sudah berbau busuk. Ia benci sekali dengan hidup seperti itu. Tetapi bagaimana pun juga, ia masih harus membunuh seorang lagi untuk memenuhi permintaan gurunya berupa seribu buah jari tangan kanan manusia.

Ia berpikir, “Sekarang, meskipun ibuku sendiri yang datang, aku akan membunuhnya, memotong jari tangannya untuk mencukupi jumlah seribu yang diminta guruku.”

Pagi hari itu, sebagaimana biasa, Sang Buddha melihat ke seluruh penjuru dunia untuk mencari orang yang mungkin dapat ditolong-Nya dalam bidang kerohanian. Ketika itu Sang Buddha melihat Angulimala, yang meskipun sudah jemu dengan perbuatan membunuh dan ingin kembali menjadi orang yang baik, masih kekurangan satu orang lagi yang akan dijadikan korban. Dan korban terakhir ini justru adalah ibunya sendiri.

Karena merasa kasihan, Sang Buddha lalu bertekad untuk menolong Angulimala, ibunya dan juga khalayak ramai. Karena itu, dengan membawa mangkuk-Nya Sang Buddha berjalan menuju ke hutan tempat Angulimala bersembunyi menunggu mangsanya yang terakhir.

Penduduk desa yang melihat Sang Buddha berjalan menuju hutan, berusaha mencegah-Nya dengan mengatakan,

“Bhikkhu, sebaiknya Anda jangan pergi ke hutan itu. Di sana bersembunyi seorang penyamun yang bernama Angulimala. Ia telah membunuh ratusan orang. Ia adalah orang yang kejam, buas, dan jahat. Ia juga pasti akan membunuh Anda. Banyak orang yang sudah meninggalkan rumah dan desanya, sedangkan kami sendiri hari ini juga akan meninggalkan tempat ini, sebab siapa tahu mungkin saja hari ini ia akan datang ke tempat ini. Karena itu, sebaiknya Anda jangan berjalan terus. Kembalilah sekarang juga ke tempat dari mana Anda datang.”

Mereka menasehati Sang Buddha sampai tiga kali. Tetapi Sang Buddha hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan-Nya memasuki hutan.

Ketika itu ibu Angulimala sudah terlebih dahulu memasuki hutan. Angulimala melihat ibunya datang dan berpikir, “Alangkah kasihannya wanita ini. Ia datang seorang diri. Aku memang kasihan kepadanya, tetapi apa yang dapat aku lakukan? Aku harus memegang janjiku dan membunuhnya.”

Ia menghunus pedangnya dan berlari mendekati ibunya. Tiba-tiba Sang Buddha berdiri di antara Angulimala dan ibunya. Angulimala berpikir, “Baik juga pertapa ini berdiri di depan ibuku. Dengan demikian aku tidak usah membunuh ibuku. Aku tidak akan mengganggunya, tetapi membunuh pertapa ini dan memotong jari tangannya.”

angulimala2Dengan pedang terhunus, ia berlari mendekati Sang Buddha. Sang Buddha berjalan saja dengan tenang. Angulimala berlari-lari untuk menyergap dan membunuh Sang Buddha, tetapi meskipun badannya penuh dengan keringat ia tetap tak dapat menyentuh badan Sang Buddha yang sedang berjalan dengan tenang. Angulimala kemudian menjadi letih, sehingga semua sendi-sendinya merasa sakit sekali dan tidak kuat lagi untuk berlari. Ia berpikir, “Tidak pernah aku seletih ini, meskipun dulu aku berlari-lari menangkap gajah, kuda, kereta perang, rusa atau binatang lainnya. Tetapi sekarang, sungguh mengherankan. Aneh sekali aku tak dapat mengejar pertapa ini.”

Kemudian ia berteriak, “Hai berhenti, berhenti Bhikkhu!”

Sang Buddha menjawab, “Aku berhenti, Angulimala! Tetapi, apakah engkau sendiri berhenti?”

Angulimala tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sang Buddha dan berpikir, “Seorang bhikkhu tidak boleh bohong. Bhikkhu ini, meskipun berjalan lebih cepat dari aku, mengatakan bahwa ia berhenti. Aku sekarang memang sangat letih. Tentu ada maksud tertentu dalam ucapan tersebut.”

Kemudian ia bertanya kepada Sang Buddha, “Bagaimana Anda mengatakan berhenti, padahal Anda berlari lebih cepat dari Aku?”

Sang Buddha mengucapkan syair seperti di bawah ini :

“Sebagaimana biasa, Angulimala, Aku berhenti,
Karena Aku berbelas kasihan terhadap semua makhluk hidup,
Tetapi kamu tidak mempunyai belas kasihan terhadap makhluk hidup,
Karena itu Aku berhenti dan kamu tidak berhenti.”

Angulimala rupanya sangat terkesan dengan syair yang diucapkan Sang Buddha. Ia membuang pedangnya dan berlutut di hadapan Sang Buddha.

Sang Buddha memberi berkah dan kemudian mengajaknya pergi ke vihara. Di vihara ia ditahbiskan menjadi bhikkhu. Ibu Angulimala yang menyaksikan seluruh peristiwa ini dari dekat, merasa kagum sekali kepada Sang Buddha, yang dalam waktu demikian singkat dapat menaklukkan Angulimala dan mengubahnya menjadi orang yang baik.

Raja Kosala, sebelum memasuki hutan untuk menangkap Angulimala, terlebih dulu datang mengunjungi Sang Buddha untuk mohon restu Beliau. Ia datang berkunjung dengan membawa lima ratus orang prajurit berkuda.

Sang Buddha bertanya, “Oh, Baginda Yang Agung, apakah Baginda mendapat kesukaran? Apakah Raja Bimbisara menyatakan perang kepada Anda atau Pangeran dari Licchavi atau mungkin dari kerajaaan lain?”

“Bukan, Yang Mulia. Ada seorang penyamun yang ganas sekali di kerajaanku. Namanya Angulimala. Aku hendak pergi menangkapnya,” jawab Raja Kosala.

Sang Buddha lalu berkata, “Oh, Baginda Yang Agung. Umpamanya Baginda melihat Angulimala sekarang sudah bercukur gundul, memakai jubah kuning, meninggalkan kehidupan sebagai seorang penyamun dan berhenti membunuh, apakah yang Baginda akan lakukan?”

Raja Kosala menjawab, “Kalau demikian halnya, aku akan berlutut di hadapannya.”

Kemudian Sang Buddha memanggil Angulimala untuk keluar. Ketika Angulimala memasuki ruangan, semua prajurit raja melarikan diri, tetapi dicegah oleh Sang Buddha. Setelah itu Sang Buddha memberikan khotbah Dhamma.

angulimala diserang penjahatSuatu hari ketika sedang mengumpulkan makanan, Angulimala diserang oleh orang-orang yang sedang berkelahi. Sang Buddha kemudian memberitahukan Angulimala agar jangan mempunyai rasa dendam dan harus menganggap kejadian ini sebagai hukuman atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Setelah berlatih dengan tekun, Angulimala kemudian mencapai tingkat Arahat.

Dikisahkan sewaktu Angulimala sudah mencapai tingkat Arahat, ia mendengar seorang wanita sedang merintih-rintih kesakitan waktu hendak bersalin. Hal ini menggugah hatinya, sehingga ia berkeinginan menolong wanita tersebut. Sewaktu ia menceritakan peristiwa tersebut kepada Sang Buddha dan menanyakan cara untuk menolong penderitaan tersebut, Sang Buddha memberinya petunjuk untuk memberi wanita itu air, setelah terlebih dahulu dibacakan kalimat-kaimat. :

“Yatoham bhagini ariyaya,
Jatiya jato
Nabhijanami sancicca
Panam jivita voropeta
Tena saccena sotthi te
Hotu sotthi gabbhassa.”

Yang berarti :
“Saudari, sejak dilahirkan sebagai seorang Ariya
Aku tidak ingat dengan sengaja
Membunuh suatu makhluk hidup
Dengan pernyataan yang benar ini, semoga Anda
Dan bayi dalam kandungan selamat.”

Dan benar saja, setelah diberi air tersebut, wanita itu segera bersalin dengan selamat. Sampai hari ini kalimat-kalimat tersebut dikenal sebagai Angulimala-sutta dan dipakai untuk membuat air guna memudahkan persalinan.

Penaklukan Angulimala sering kali dicatat sebagai satu dari sekian banyak perbuatan Sang Buddha yang menolong manusia karena rasa belas kasih yang sangat besar terhadap umat manusia.

Kisah ini pun dapat dipakai sebagai contoh untuk membuktikan bahwa kamma (perbuatan) baik yang orang lakukan dapat memusnahkan kamma buruk yang pernah ia lakukan. Demikianlah kisah mengenai Angulimala.

Read Previous

Richard Gere

Read Next

Cinca-Manavika

28 Comments

 • Olopade noted that sometimes navigation services are needed following cancer treatment in order to locate appropriate survivorship care torsemide to lasix conversion Finalizado el spam

 • Slides were incubated overnight in a sealed humidity chamber at room temperature either with rabbit anti HRGОІ1 antibody raised to a synthetic peptide from the COOH terminal third of the epidermal growth factor homology region of human HRGОІ1 protein a kind gift from WJ Gullick, 42 at 1 15 in 5 BSA PBS, with rabbit anti phospho erbB2 antibody 06 229; Upstate Ltd, Chandlers Ford, Hampshire, UK at 1 350 in PBS or with anti phospho AKT New England Biolabs at 1 50 in PBS stromectol stock price It is also reassuring that there were no significant between group differences in the outcomes related to most measures of quality of life

 • Interestingly, and in retirement watching the damage to remove the wrestlers take evasive action response to brief report finasteride 5mg without a prescription Apr 2022, In Ocular Surface

 • But his ankle injury, suffered early in the third quarter against the Lions, has only helped to muddle the quarterback competition buy accutane from legal chemist

 • A systematic review of antioxidant treatment for amyotrophic lateral sclerosis motor neuron disease clomiphene bodybuilding

 • Pilocarpine- induced status epilepticus was terminated after 2 h with diazepam 5 mg kg, ip injections and animals with frequent spontaneous seizures average 2 seizures daily after 5 months post pilocarpine were utilized for neurosteroid withdrawal cycles where to buy cialis Another reason I take turmeric is I am allergic to aspirin and ibuprofen which help with inflammation

 • Symptoms of Cervicitis success rate of clomid Given that the liver is the site of TTR production, liver transplantation was once considered a routine or standardized curative or life extending option

 • theres a place to meet pretty girls anytime you want for free.

 • if you wanna make a fortume come check me out

 • If for some reason you do not want to download the Casumo app on your smartphone, you can still get your hands on Casumo’s never-ending list of games by visiting the casino’s official mobile website. Just like the Casumo Apk, the website is also well-optimized for the smartphone. Here you’ll be able to access all of the services provided by Casumo except for a few features. i.e., pinch to minimize games. For an innovative online casino with a focus on quality game play and promotions for players, there is no better choice than Casumo. Despite the fact that it is a newer name in the online gambling world, it has already won multiple awards for its products, and continues to impress with a massive and unique collection of top games. In this Casumo review, we’ll take you through everything this casino has to offer, and any aspects it could improve on, so you can decide whether it could be the right one for you. https://joycesulysses.com/community/profile/rosalynpeachey Anyone who is living in a state where online casino gaming is not legalized, can play at a sweepstake casino as an alternative. A popular alternative for Chumba casino is BetRivers.net. This social casino acts as an excellent alternative for BetRivers online casino which is only available for players in New Jersey and Pennsylvania. Chumba Casino is a sweepstakes site by Virtual Gaming World, the company behind sites like LuckyLand Casino, and it’s home to over 90 online casino games like sweepstakes slots, table games and jackpot games. Aside from providing free games, Chumba Casino also allows players to earn cash prizes when they have enough sweeps coins, making playing worthwhile. Chumba has plenty of charm and entertainment value. Use the Chumba Casino promo code in our review or below to access your Chumba new player bonus:

 • fertility pills online Breast cancer risk reduction is a rapidly evolving area

 • Gene deletion at E16 maximum dose of lasix

 • I assumed a strong post cycle therapy pct would be better for recovery just to be safe what does clomid do

 • The SEC has home field advantage, here, while Cohen oversees a firm which has seen four different traders already plead guilty to criminal insider trading charges female viagra pill walmart

 • azithromycin chlamydia So I would suggest you hit the diet section post your diet they will help

 • can you buy zithromax over the counter in new york The American Thoracic Society describes dyspnea as subjective breathing discomfort and sensations in varying intensities that a patient can distinctly qualify

 • Complementary treatments and natural medicine offer a variety of tools buy cialis online usa

 • Mucous membranes are not affected how to buy priligy im 16 years old

 • Streak gonads replace cc, not enough to decrease occurs most common, abma jc, sawairi m priligy usa

 • ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η διάρκεια του βίντεο είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά Οι ιππότες ήταν επίσης οπλισμένοι με ξύλινα ρόπαλα γεμισμένα με καρφιά. Οι μαχητικές μάστιγες είχαν και την εμφάνιση ρόπαλου με κινητό κεφάλι. Χρησιμοποιήθηκε λουρί ή αλυσίδα για τη σύνδεση με τον άξονα. Τέτοια όπλα των ιπποτών δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, καθώς ο ακατάλληλος χειρισμός θα μπορούσε να βλάψει τον ιδιοκτήτη του όπλου περισσότερο από τον αντίπαλό του. https://africacancerhub.com/forum/profile/hibselena277209/ Αν έχετε μια συσκευή Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κατεβάσετε Bluestacks Sizzling Hot ™ deluxe Slot Παιχνίδι για να σας Windows laptop. Bluestacks είναι μια εφαρμογή που υποστηρίζει κατέβασμα αρχείων APK, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κατεβάσετε το παιχνίδι από το Google Playstore. Να παίξει το Sizzling Hot ™ deluxe Slot, κάντε διπλό πατήστε το εικονίδιο του παιχνιδιού στο App store για να το ανοίξετε.   Κατάλληλο για παιδιά +5 ετών. For a better experience, keep your browser up to date. Check below for latest versions of supported browsers.

 • เก็บบัตรผ่าน ตั๋ว บัตร และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว การเล่น เกมสล็อตออนไ… เว็บไซต์ของ Baccarat Online นำเสนอเกมที่หลากหลายรวมถึง บาคาร่า รูเล็ต แบล็คแจ็ค สล็อตและอื่น ๆ เกมทั้งหมดมีออฟไลน์หรือออนไลน์ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นที่บ้านหรือระหว่างเดินทางด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ!
  https://www.cheaperseeker.com/u/kems-ba-kha-ra-6
  เกมสาธิตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการเล่นรูเล็ตออนไลน์ฟรี ในการเริ่มต้นคุณไม่จำเป็นต้องฝากเงินใด ๆ ที่หามาได้ยากของคุณ คาสิโนจะไม่ต้องการให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยซ้ำ My Stuff ผู้เล่นอาจชอบแอปรูเล็ตฟรีบนอุปกรณ์มือถือในขณะที่คนอื่น ๆ ต้องการเพียงแค่เปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ อ่านบทวิจารณ์ของเราหลังจากรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเลือกคาสิโนที่ดีที่สุดพร้อมรูเล็ตฟรีตามความต้องการของคุณ

 • Of course, the main reason you’ll want to go to a poker club is to play these games. And it makes no difference whether you want to play for pleasure or for real money. The plan is to sign up for a website that offers a variety of poker games. Check the number of available options before joining any site. The best online poker site depends on what features you value as a player. However, according to various poker players, some of the best sites include GG Poker and Pokerstars. The new era of commercial operators in the Ontario real money online poker market is now in place, with five operators already serving real money online poker under the new regulated model. At least one more is waiting in the wings with Ontario poker apps in development. However, in some cases, those operators can continue to deal poker to Ontario players through their global player pools until the local client is completed.
  https://andregwlz976420.ttblogs.com/18636330/слот-игри-безплатно
  The D’Alembert roulette strategy is perhaps the best way to bet on roulette. It is great for players who aren’t so great at doubling their bets. It also offers one of the lowest-risk bets possible, which means that even if you lose, you won’t lose as much as other players at the table. Playing roulette as a beginner will be simple if you are familiar with strategies and tips. There are a variety of popular strategies that people around the world are currently employing. You can try to increase the size of your wins by using the strategies, tips, and tricks to make your roulette game entertaining and profitable. Now that you’ve learned more about how to play roulette in a casino, it’s time to put those skills to use at one of these Caesars properties in Las Vegas:

 • doxycycline for kennel cough If you really want the fastest results and the most bang for your buck then needles are the way to go

 • proscar levitra meclizine 25 mg rx tablets en espaol Lovebirds Olivia Wilde and Jason Sudeikis put their PDA on display in the ocean in Maui, Hawaii on May 28, 2013

 • An Geschichten, Überraschungen und Sensationen mangelt es in Week 1 nie – und auch die neue Saison machte da keine Ausnahme! Die Vikings schicken sich an, Green Bay den Norden streitig zu machen, während die Dolphins ihre neue Offense präsentieren. Trey Lance gibt sein Debüt als fester Starter in San Francisco, mit gemischten Resultaten. Die Takeaways zu Week 1 fassen mehrere der größten Geschichten zusammen. Verfügbar sind diese zudem ausschließlich bei Anbietern mit Lizenzen aus Europa bzw. außerhalb von Deutschland. Gerade für Neulinge lohnen sich diese Slots zudem nicht immer. Wirklich lukrativ sind die Games vor allem für die Highroller und hohe Einsätze. Verfügbar sind diese zudem ausschließlich bei Anbietern mit Lizenzen aus Europa bzw. außerhalb von Deutschland. Gerade für Neulinge lohnen sich diese Slots zudem nicht immer. Wirklich lukrativ sind die Games vor allem für die Highroller und hohe Einsätze.
  https://childcenteredtherapist.com/community/profile/utacarty3819097/
  Spielerschutz und Transparenz sind die zentralen Werte des neuen Glücksspielgesetzes. Wie bei jedem seriösen Schweizer Online-Casino stehen diese auch bei jackpots.ch an erster Stelle und wir möchten unseren Kunden ein positives Spielerlebnis bieten. Deshalb setzen wir uns ein für ein verantwortungsvolles Spielverhalten, arbeiten eng mit Beratungsstellen zusammen und geben Tipps zur Vermeidung von Spielsucht. Gesetzlich sind wir zudem dazu verpflichtet, Spielsperren auszusprechen, wo ein kontrolliertes Spielverhalten nicht mehr gewährleistet ist, und halten sämtliche Vorgaben in Zusammenhang mit dem Geldwäschereigesetz. Online Casinos mit Book of Ra sind eine der beliebtesten. Dieser Slot hat zehn Symbole, die Spieler im Book of Ra Online Casino Echtgeld sehen werden. Es gibt die niedrigen Kartensymbole 10, J, Q, K und A. Danach gibt es einen lila Käfer, eine Mumie, das Buch, den geflügelten Pharao und einen Mann (vermutlich einen Entdecker, der nach dem Book of Ra sucht). Alle Symbole zahlen im Online Casino Book of Ra Echtgeld etwas mehr als die Kartensymbole. Das Buch ist wild, also ersetzt es alle Symbole. Wenn Sie in einem bestimmten Spin drei oder mehr Bücher auf dem Bildschirm von Book of Ra Online Spiele sehen, wird die Bonusfunktion von zehn kostenlosen Spielen aktiviert. Beispiel für 1 € Einzahlung:

 • It is also to be understood that if a concentration or dose is stated as a specific value such as 1 mg or 10 mg, it is intended that it is intended to include 10 variation cialis tablets for sale There s some ugly stuff coming through

 • False No, this is actually true cialis dosage Shin The specific concern with BPA is that it s in a lot of plastics, and plastics are in everything we come into contact with

 • promethazine in canada You may be able to take medicine before some cancer treatments to help prevent thyroid problems

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *