1. Home
  2. penyebab orang cantik

Tag: penyebab orang cantik

Bhikkhu Atimedho Mahathera
Cermin Kehidupan – YM Bhikkhu Atimedho Mahathera

Cermin Kehidupan – YM Bhikkhu Atimedho Mahathera

Dalam ceramah dhamma kali ini , Bhante Atimedho Mahathera menguraikan apa penyebab seseorang itu dapat mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Bhante menganalogikan cermin yang setiap hari kita gunakan dengan kehidupan yang sekarang kita alami. Bhante mengisahkan…