1. Home
  2. paticasamupada

Tag: paticasamupada

Ceramah Bhikkhu Pannavaro Mahathera
Asal Mula Saling Bergantungan

Asal Mula Saling Bergantungan

Bhante Pannavaro menguraikan mengenai Paticcasampuppada, yang merupakan  hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. Pemahaman hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha-Dhamma. Hukum ini, telah ada di alam semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Hukum…