1. Home
  2. dongeng buudhist

Tag: dongeng buudhist

27. ABHINHA-JATAKA

27. ABHINHA-JATAKA

“Tidak ada butiran yang dapat ditelannya,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang umat awam dan seorang thera yang telah berumur [189]. Menurut kisah yang disampaikan secara turun…

Read More
407. MAHAKAPI-JATAKA

407. MAHAKAPI-JATAKA

“Anda menggunakan diri sendiri,” dan seterusnya. Sang Guru menceritakan kisah ini ketika berdiam di Jetavana, tentang perbuatan baik terhadap keluarga. Cerita pembukanya akan dikemukakan di dalam Bhaddasāla-Jātaka200. Para bhikkhu memulai pembicaraan di dalam balai kebenaran,…

Read More
150. SANJIVA JATAKA

150. SANJIVA JATAKA

“Berteman dengan seorang penjahat,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Weluwana mengenai Raja Ajātasattu yang patuh pada para guru palsu230. Karena percaya pada musuh yang dipenuhi oleh kebencian pada Sang…

Read More
322. DADDABHA JATAKA

322. DADDABHA JATAKA

“Dari tempat saya tinggal,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang beberapa orang penganut pandangan salah (titthiya). Dikatakan para titthiya ini, di beberapa tempat di dekat Jetavana, berbaring di…

Read More
394. VATTAKA JATAKA

394. VATTAKA JATAKA

“Minyak dan mentega,” dan seterusnya. Sang Guru menceritakan ini ketika berdiam di Jetavana, tentang seorang bhikkhu yang serakah. Mengetahui bahwa ia adalah seorang yang serakah, Sang Guru berkata kepadanya, “Ini bukanlah pertama kalinya Anda menjadi…

Read More
400. DABBHAPUPPHA JATAKA

400. DABBHAPUPPHA JATAKA

“Teman Anutiracari,” dan seterusnya. Sang Guru menceritakan kisah ini ketika berdiam di Jetavana, tentang Upananda dari Suku Sakya. Ia telah ditahbiskan dalam keyakinannya kepada ajaran Buddha, tetapi kemudian lupa akan kualitas kesederhanaan (rasa puas) dan…

Read More
206. KURUNGA-MIGA JATAKA

206. KURUNGA-MIGA JATAKA

Kisah seekor burung pelatuk dan seekor kura menolong teman mereka Rusa dari perangkap “Kemarilah, Kura-kura,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Veḷuvana (Veluvana), tentang Devadatta. Kabar tentang Devatta yang merencanakan…

Read More