1. Home
  2. dongeng buddhist

Tag: dongeng buddhist

JATAKA
437. PUTIMAMSA JATAKA

437. PUTIMAMSA JATAKA

[532] “Mengapa Putimansa melakukan demikian,” dan seterusnya. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Sang Guru ketika berdiam di Jetavana, tentang pelenyapan panca indra. Pada suatu waktu terdapat banyak bhikkhu yang tidak menjaga panca indra…