1. Home
  2. cerita jaman sang buddha

Tag: cerita jaman sang buddha

JATAKA
27. ABHINHA-JATAKA

27. ABHINHA-JATAKA

“Tidak ada butiran yang dapat ditelannya,” dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh Sang Guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang umat awam dan seorang thera yang telah berumur [189]. Menurut kisah yang disampaikan secara turun…

JATAKA
407. MAHAKAPI-JATAKA

407. MAHAKAPI-JATAKA

“Anda menggunakan diri sendiri,” dan seterusnya. Sang Guru menceritakan kisah ini ketika berdiam di Jetavana, tentang perbuatan baik terhadap keluarga. Cerita pembukanya akan dikemukakan di dalam Bhaddasāla-Jātaka200. Para bhikkhu memulai pembicaraan di dalam balai kebenaran,…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 9 & 10 – Kisah Devadatta

Dhammapada I : 9 & 10 – Kisah Devadatta

Suatu ketika kedua murid utama Sang Buddha; Yang Ariya Sariputta dan Yang Ariya Maha Moggallana, pergi dari Savatthi menuju Rajagaha. Di sana, orang-orang Rajagaha mengundang mereka, bersama seribu pengikut mereka, untuk menerima makan pagi. Pada…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 7 & 8 – Kisah Mahakala Thera

Dhammapada I : 7 & 8 – Kisah Mahakala Thera

Mahakala dan Culakala adalah dua saudagar bersaudara dari kota Setabya. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangannya, mereka berkesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Setelah mendengarkan khotbah tersebut, Mahakala memohon kepada…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 6 – Kisah Pertengkaran di Kosambi

Dhammapada I : 6 – Kisah Pertengkaran di Kosambi

Suatu waktu, bhikkhu-bhikkhu Kosambi terbentuk menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu pengikut guru akhli vinaya, sedang kelompok lain pengikut guru akhli Dhamma. Mereka sering berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran. Mereka juga tak pernah mengacuhkan nasehat…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 5 – Kisah Kalayakkhini

Dhammapada I : 5 – Kisah Kalayakkhini

Ada seorang laki-laki perumah tangga mempunyai istri yang mandul. Karena merasa mandul dan takut diceraikan oleh suaminya, ia menganjurkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain yang dipilih olehnya sendiri. Suaminya menyetujui dan tak berapa…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 3 & 4 – Kisah Tissa Thera

Dhammapada I : 3 & 4 – Kisah Tissa Thera

Tissa adalah putera kakak perempuan dari ayah Pangeran Siddhattha. Ia menjadi bikkhu pada usia yang telah lanjut, dan suatu saat tinggal bersama-sama Sang Buddha. Walau baru beberapa tahun menjalani kebhikkhuannya, ia bertingkah laku seperti bhikkhu…

Dhammapada Atthakata
Dhammapada I : 1 – Kisah Cakkhupala Thera

Dhammapada I : 1 – Kisah Cakkhupala Thera

Suatu hari, Cakkhupala Thera berkunjung ke Vihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, sang thera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali serombongan bhikkhu…