1. Home
  2. Btante Kamsai

Tag: Btante Kamsai

Ceramah Bhikku Sangha Lainnya
Sila Mendatangkan Kekayaan

Sila Mendatangkan Kekayaan

Apakah Sila dapat mendatangkan kekayaan? Jika kita meminta tuntunan Sila kepada seorang Bhikkhu diakhir tuntunan, Bhante akan mengucapkan salah satunya adalah “Silena Bhogasampada”  yang artinya: dengan melaksanakan sila akan berakibat memperoleh kekayaan ( duniawi dan…