Apakah Umat Buddha Penyembah Berhala?

Penghormatan Terhadap Objek Dalam setiap agama pasti terdapat objek-objek atau simbol-simbol yang ditujukan untuk penghormatan. Dalam Buddhisme terdapat tiga objek agama yang utama untuk tujuan tersebut, yaitu: Saririka atau relik-relik jasmani Sang Buddha; Uddesika atau…

Read More